تدریس خصوصی برای هر مقطع و هر رشته‌ای تخصص ماست. وبسایت جامع آموژاک امکان دسترسی به هر موسسه تدریس خصوصی، آموزشگاه تدریس خصوصی یا معلم خصوصی که بخواهید را فراهم کرده است.

پربازدیدترین مطالب

پنج چیزی که نباید درباره تکالیف به کودکان بگوییم.

اگر فرزندی دارید که از انجام دادن تکالیف خسته شده است، سخت است که آرام بمانید و عصبانی نشوید. هرچند ممکن است نخواهیم بی اهمیت باشیم، یا کودک را تهدید کنیم که اگر ت...

چند راهکار برای کاهش اضطراب امتحانات

دلایل کلی اضطراب در زمان امتحان
1. سخت گیری های بیش از حد والدین: برای کسب نمره عالی و هشدار بیش از حد درباره امتحان.
2. ترس و تهدید: هنگ...

روش درست مطالعه درس شیمی در کنکور

به نام خدا

مطالب شیمی کنکور کلا به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول مطالب حفظی شیمی کنکور و دسته دوم مسائل شیمی کنکور.

برای مطالعه و تثبیت مطالب حفظی، اشتبا...

آخرین مطالب

روش درست مطالعه درس شیمی در کنکور

به نام خدا

مطالب شیمی کنکور کلا به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول مطالب حفظی شیمی کنکور و دسته دوم مسائل شیمی کنکور.

برای مطالعه و تثبیت مطالب حفظی، اشتبا...

پنج چیزی که نباید درباره تکالیف به کودکان بگوییم.

اگر فرزندی دارید که از انجام دادن تکالیف خسته شده است، سخت است که آرام بمانید و عصبانی نشوید. هرچند ممکن است نخواهیم بی اهمیت باشیم، یا کودک را تهدید کنیم که اگر ت...

چند راهکار برای کاهش اضطراب امتحانات

دلایل کلی اضطراب در زمان امتحان
1. سخت گیری های بیش از حد والدین: برای کسب نمره عالی و هشدار بیش از حد درباره امتحان.
2. ترس و تهدید: هنگ...

روش درست مطالعه درس شیمی در کنکور

به نام خدا

مطالب شیمی کنکور کلا به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول مطالب حفظی شیمی کنکور و دسته دوم مسائل شیمی کنکور.

برای مطالعه و تثبیت مطالب حفظی، اشتباهی که اکثر داوطلبان مرتکب می شوند این است که مستقیم می روند سراغ کتابهای کمک آموزشی. به خاطر داشته باشید که اولین و مهمترین منبع برای ...

پنج چیزی که نباید درباره تکالیف به کودکان بگوییم.

اگر فرزندی دارید که از انجام دادن تکالیف خسته شده است، سخت است که آرام بمانید و عصبانی نشوید. هرچند ممکن است نخواهیم بی اهمیت باشیم، یا کودک را تهدید کنیم که اگر تکالیفش را انجام ندهد نمره بدی خواهد گرفت یا حتی جواب او را ندهیم. اگر کودک بحث کند و جواب او را بدهیم، به موفقیت کودک در طولانی م...

چند راهکار برای کاهش اضطراب امتحانات

دلایل کلی اضطراب در زمان امتحان
1. سخت گیری های بیش از حد والدین: برای کسب نمره عالی و هشدار بیش از حد درباره امتحان.
2. ترس و تهدید: هنگامی که والدین شرایط سختی را در ایام امتحانات برقرار می کنند و فرزند خود را از گرفتن نمره کم و یا عدم قبول شدن ترسانده و تهدید می کنن...