کلاس کامپیوتر

  • شروع: 20 فروردین 99
  • برنامه برگزاری : شنبه
  • آدرس: اسلامشهر
اطلاع به دوستان
ثبت نام در کلاس هزینه دوره: 800 هزار تومان

مدرس احمد گرجی نیا

(0 نفر)
110 هزار تومان
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه)