سوالات متداول

1- تکمیل ثبت نام چگونه انجام می شود؟

برای تکمیل ثبت نام بعد از تایید شماره موبایل، وارد کارتابل کاربری شده و اطلاعات مربوط به ثبت نام را تکمیل نمود.