مدرس رسول معصومی مقدم

(0 نفر)
120 هزار تومان
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه)
عنوان آزمایشی بنر
خود آموز برنامه نویسی تحت وب
خود آموز برنامه نویسی تحت وب

50 ساعت آموزش خود آموز برنامه نویسی تحت وب با اساتید یودمی و یوداسیتی!

مدرسان مشابه

شیرین باقری پور
مدرس شیرین باقری پور
تهران تهران

فیزیک دهم فیزیک

هزینه یک جلسه تدریس 150 هزار تومان