مدرس سیدامیرحسین اکبری

(0 نفر)
100 هزار تومان
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه)
دروس در حال تدریس

کامپیوتر

عنوان آزمایشی بنر
خود آموز برنامه نویسی تحت وب
خود آموز برنامه نویسی تحت وب

50 ساعت آموزش خود آموز برنامه نویسی تحت وب با اساتید یودمی و یوداسیتی!

مدرسان مشابه