مدرس شیرین باقری پور

(0 نفر)
150 هزار تومان
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه)
دروس در حال تدریس

فیزیک دهم فیزیک

عنوان آزمایشی بنر
خود آموز برنامه نویسی تحت وب
خود آموز برنامه نویسی تحت وب

50 ساعت آموزش خود آموز برنامه نویسی تحت وب با اساتید یودمی و یوداسیتی!

مدرسان مشابه