مدرس فاضل مهرآئین

(0 نفر)
90 هزار تومان
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه)
عنوان آزمایشی بنر
خود آموز برنامه نویسی تحت وب
خود آموز برنامه نویسی تحت وب

50 ساعت آموزش خود آموز برنامه نویسی تحت وب با اساتید یودمی و یوداسیتی!

مدرسان مشابه

رسول معصومی مقدم
شیرین باقری پور
مدرس شیرین باقری پور
تهران تهران

فیزیک دهم فیزیک

هزینه یک جلسه تدریس 150 هزار تومان